AIGÜES CASABLANCA
La cooperativa de l’aigua es va crear en l’any xxxx després de la perforació d’un pou que subministra a la urbanització. Aquest pou està situat al carrer Form, arribant fins al carrer Pedraforca. Hi ha un segon pou situat a la part alta de la muntanya. L’aigua s’omple mitjançant una bomba que puja l’aigua des del primer pou fins al segon. Aquest sistema assegura l’abastament constant a tota la cooperativa.