Carta oberta al senyor Pere Pons, Alcalde de Subirats.

Carta oberta al senyor Pere Pons, Alcalde de Subirats.

Senyor Pere: Els veïns de Casablanca Sud estem amoïnats, cansats i decebuts.
Estem cansats que se’ns tracti com a nens petits i sense respecte, que se’ns esbronqui com si fóssim criatures que només fan malifetes.

Estem decebuts perquè el diàleg amb l’Ajuntament ha estat difícil i força inútil.

Amoïnats perquè veiem com l’Ajuntament vol que acceptem sí o sí un projecte que, com hem dit diverses vegades, no recull gairebé cap ni una de les nostres propostes: un projecte que, tal i com es planteja des de l’Ajuntament, és del tot inviable per a uns veïns que, en definitiva, som qui pagarem les obres. Un projecte que no s’ajusta a la llei i que, per tant, qualsevol denúncia pot fer que un jutge en paralitzi les obres fins que no es resolgui.

I no parlo solament de diners, que també , parlo de solucions a problemes greus, com es la incertesa que genera un projecte que només contempla una petita part de la urbanització, que deixa moltes cases amb la incògnita de si es faran algun dia els seus carrers, la incertesa que provoca el fet que, a hores d’ara, encara no sabem res de les quotes que ens pertoquen, que tots els compromisos de l’Ajuntament són de paraula, res per escrit.
Decebuts, perquè se’ns ha arribat a acusar a la Junta de l’Associació de Propietaris de manipuladors i de perseguir interessos polítics. No, senyor Pere, no, no manipulem, no som nosaltres els polítics, els polítics sou vosaltres, no ho oblideu això.

Josep Maria tarazona , president de l’Associació de Veïns de Casablanca i supervisat per la Junta de l’Associació de Propietaris afectats pel Projecte d’Urbanització Casablanca Sud Fase

COPYRIGHT ©